Kandideren voor de Joke Smit Prijs kan nu

Op 8 maart 2009 wordt voor de twaalfde keer de Joke Smit Prijs uitgereikt, een tweejaarlijkse regeringsprijs op emancipatiegebied.
De prijs, een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, is bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Dit kunnen personen, organisaties, projecten of stichtingen zijn die zich inzetten voor de economische zelfstandigheid van de vrouw.
Dit jaar is het thema van de Joke Smit Prijs de economische zelfstandigheid van de vrouw, waarbij het bijvoorbeeld gaat om werkende en/of studerende moeders, vrouwelijke ondernemers en herintredende vrouwen. Ook projecten of organisaties voor mannen die de economische zelfstandigheid van de vrouw voor ogen hebben mogen worden voorgedragen. De inzendingen worden beoordeeld door een door de minister ingestelde jury.
Kennen jullie iemand, die in opmerking kan komen voor de prijs, dan is er nog tot en met woensdag 17 december 2008 tijd om die persoon/organisatie/project voor te dragen!
Voorstellen voor kandidaten voor de prijs kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Jury Joke Smit Prijs, p/a Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Emancipatie/IPC 5500, t.a.v. mw. N. F. Iskoussova, Postbus 16375, 2500 BJ, Den Haag of per email: n.f.iskoussova@minocw.nl.