Vrouwenkabinet 2012

Wetenschappelijk is allang bewezen dat ‘gemengde teams’ beter presteren, zelfs in de politiek. Dat zes mannen de formatiepuzzel gaan oplossen is ons dus een raadsel.
Kom op jongens, het kan! Women on Top presenteert het Vrouwenkabinet 2012. Ditmaal hebben we louter gevist in VVD- en PvdAkring. Kandidaten genoeg!
Denk aan het landsbelang!

Women on Top heft zich met onmiddellijke ingang op

31 mei 2011

De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met de wettelijke streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Alleen senator Pauline Meurs (PvdA) stemde tegen het wetsvoorstel waarin de streefcijfers zijn vastgelegd vanwege principiële bezwaren tegen de invoering van de one-tier-board (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen mogen worden samengevoegd, streefcijfers gelden ook daarvoor).

Met de wettelijke streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen is de belangrijkste doelstelling van Women on Top, méér vrouwen in topposities, in vervulling gegaan en is de bestaansgrond komen te vervallen.

De vrouwen van Women on Top bedanken hartelijk de mannen die dit mede mogelijk hebben gemaakt, namelijk de indiener van het amendement-streefcijfers Paul Kalma (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA) en Frans Weekers (VVD). Deze drie Musketiers hebben de streefcijfers door de Tweede Kamer geloodst. Ook gaat onze dank uit naar ministerpresident Mark Rutte. Zijn steun voor de streefcijfers voor vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen was cruciaal om de steun van de hele VVD-fractie te krijgen.

Last but not least bedankt het bestuur van Women on Top haar beschermvrouwe, Eurocommissaris Neelie Kroes. Zonder haar gepassioneerde inzet voor de vrouwenzaak was dit initiatief mogelijk nooit tot stand gekomen.

Bestuur Women on Top:
Heleen Mees (voorzitter)
Mirjam van Tiel (secretaris)
Mirjam de Blécourt
Sandra Rottenberg
Liesbeth van Tongeren

Vrouwenkabinet 2012

Wetenschappelijk is allang bewezen dat ‘gemengde teams’ beter presteren, zelfs in de politiek. Dat zes mannen de formatiepuzzel gaan oplossen is ons dus een raadsel.
Kom op jongens, het kan! Women on Top presenteert het Vrouwenkabinet 2012. Ditmaal hebben we louter gevist in VVD- en PvdAkring. Kandidaten genoeg!
Denk aan het landsbelang!