Mariko Peters

MarikoMariko Peters is lid van de Tweede Kamer voor Groen Links. Daarvoor heeft ze eerst als advocaat mededingsrecht en later als diplomaat in Bosnië en Afghanistan gewerkt. Het afgelopen jaar was ze adviseur van de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Inge Vianen is ontwikkelingssocioloog en heeft de afgelopen jaren in zowel Afrika als Azie gewerkt voor een van de gespecialiseerde VN-organisaties op het vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Ze ondersteunt Mariko Peters bij de uitvoering van het actiepunt Internationale Vrouwensolidariteit.