Internationale vrouwensolidariteit!

Dit speerpunt wordt gecoördineerd door Mariko Peters. Contact via internationaal@women-on-top.nl.

Betreffend deel uit onze brief aan de informatrice:

[…]

2. Internationale vrouwensolidariteit!
Van het nieuwe kabinet eisen wij óók solidariteit met vrouwen over de landsgrenzen heen. Wereldwijd is de achterstand van vrouwen weer aan het toenemen. Vrouwen zijn de motor van de wereldeconomie, maar lopen meer dan ooit tevoren het risico om slachtoffer te worden van (seksueel) geweld, besmet te raken met HIV/aids, of ten prooi te vallen aan vrouwenhandelaars.
Volgens de Verenigde Naties worden tussen de 113 en 200 miljoen vrouwen over de hele wereld in demografische zin ‘vermist’. Ieder jaar verliezen tussen de 1,5 en 3 miljoen vrouwen en meisjes hun leven als gevolg van geweld of verwaarlozing louter vanwege hun geslacht. In landen waar de geboorte van een jongetje als een godsgeschenk wordt beschouwd en de geboorte van een meisje als een vloek, zorgen selectieve abortus en kindermoord voor de eliminatie van babymeisjes.
Jonge meisjes sterven onevenredig vaak door verwaarlozing, omdat voedsel en medische zorg in eerste instantie ten goede komen aan broers, vaders, mannen en zonen. Daarnaast leiden eerwraak, bruidsschatdoden en de wrede internationale sekshandel in jonge meisjes jaarlijks tot de dood van ontelbare meisjes en vrouwen. Het gaat om niet minder dan ‘gendercide’, genocide op basis van gender, zoals Ayaan Hirsi Ali het treffend verwoordde tijdens een toespraak op Internationale Vrouwendag 2006.
Bij ontwikkelingssamenwerking moet daarom veel meer dan nu het geval is aandacht én geld worden besteed aan vrouwenrechten en vrouwenprojecten. Voor onderwijs voor meisjes, voor microkredieten voor vrouwen. Voor projecten die hen helpen om zelf te beschikken over hun lichaam en seksualiteit. Tegen verkrachtingen, tegen de verspreiding van AIDS. Miljoenen vrouwen in het Zuiden beginnen een eigen bedrijf, lokale economieën drijven op vrouwen.
Help een vrouw, want dan help je een heel dorp.

[…]