Vrouwenkabinet 2010

eerste rij van links naar rechts:

Ank Bijleveld, Emancipatie en Familiezaken, CDA; Neelie Kroes, Algemene Zaken, VVD; Hare Majesteit de Koningin; Angelien Kemna, Financiën, Partijloos; Heleen Mees, PvdA.

tweede rij van links naar rechts:

Fatma Koser Kaya, Onderwijs en https://jobitel.com/ Cultuur, D66; Yvonne Timmermans-Buck, Werk en Pensioenen, CDA; Pamela Bouwmeester, Transport en Mobiliteit, VVD; Nebahat Albayrak, Justitie, PvdA; Tanja Jadnanansing, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA; Marianne van den Anker, Defensie, PVV.

derde rij van links naar rechts;

Fleur Agema, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, PVV; Janine Hennis-Plasschaert, Landbouw en Natuur, VVD; Agnes Kant, Sociale Zaken en Innovatie, SP; Karin van Bergen, Buitenlandse Zaken, VVD; Jet Bussemaker, Volksgezondheid Welzijn en Sport, PvdA; Kathalijne Buitenweg, Energie en Milieu, GL.

 

Het werd 1 juli en er was nog steeds http://xjobs.org/ geen nieuw kabinet. Hoogste tijd voor een andere aanpak zonder old boys. Women on Top presenteert met groot genoegen het Vrouwenkabinet 2010. Met een mooie afspiegeling van de stemverhoudingen en een frisse herschikking van ministeries. Nu de mannen zich eindelijk met hun gezin gaan bemoeien is er alle ruimte voor veel vrouwelijk talent.

Namens Women on Top,

Sandra Rottenberg, formateur
Nanette Hoogslag, hoffotograaf

Cloud Mining is the process of currency mining using a virtual data-center which has access to funds via an online connection. This sort of cloud mining enables consumers what is hashflare to trade currencies in the comfort of the house or business office, as opposed to investing in costly mining equipments that necessitate infrastructure and substantial equipment.