Vrouwenkabinet 2007

Aan de kabinetsformatie kwam geen https://jobitel.com vrouw te pas. In het nieuwe kabinet worden straks naar verwachting hooguit vijf van de zestien ministersposten door vrouwen bezet. En emancipatie krijgt in het regeerakkoord nauwelijks meer aandacht dan dierenwelzijn.

En dat terwijl het https://jobitel.com slecht gaat met de emancipatie in Nederland. Die ‘stagneert’, zo concludeert de emancipatiemonitor nu al jaren. https://xjobs.org/

Dat kan anders!

Vrouwenkabinet

Women on Top presenteert Het Vrouwenkabinet. Want er zijn capabele, ambitieuze vrouwen zat in https://xjobs.org/ Nederland. Die dit land prima zouden kunnen regeren.

Van oude rotten als Tinneke Lodders en Yvonne van Rooy tot jong talent met charisma als Melek Usta, oprichtster van Colourfull people (werving en selectie). ’s Rijks schatkist zou in prima handen zijn bij Saskia Stuiveling, momenteel president van de Algemene Rekenkamer. Karien van Gennip blijft op EZ, maar nu als minister. En Tineke Huizinga zal geen enkele moeite hebben met Defensie. Mirjam Sterk , Nebahat Albayrak, Liliane Ploumen, Marion Gout, Marja van Bijsterveldt, Guusje ter Horst, Jacqueline Cramer. Wat nou gebrek aan goede vrouwelijke kandidaten! En dan hebben we het nog niet eens over mensen als Jet Bussemaker, Gerda Verburg, Yvonne Timmermans, Annelies van der Kolk en al die andere capabele vrouwen die ook zo zitting zouden kunnen nemen in de Trêveszaal. Zestien ministers en nog één extra voor Emancipatie zoals Tineke Lodders onlangs nog bepleitte.

Als het om vrouwen gaat, ontbreekt de vanzelfsprekendheid. Leg dat maar eens uit aan jullie dochters, Jan Peter, Wouter en Andre!

Namens Women on Top
Sandra Rottenberg

Illustratie: Nanette Hoogslag

Foto:

Bovenste rij van links naar rechts:
Minister voor Sociale Zaken:
Yvonne Timmerman, CDA, vz Eerste Kamer

Minister voor LNV:
Gerda Verburg, CDA, kamerlid

Minister van EZ:
Karien van Gennip, CDA, Staatssecretaris EZ

Minister van VWS:
Marion Gout, Commandant Commando Dienstencentra Min. Defensie

Minister voor Energie en Milieu:
Jacqueline Cramer, PvdA, Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Univ. Utrecht

Midden van links naar rechts:
Minister van Defensie:
Tineke Huizinga, CU, kamerlid

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:
Liliane Ploumen, PvdA, dir. Cordaid

Minister van Verkeer en Waterstaat:
Marja van Bijsterveldt, CDA, partijvoorzitter

Minister van Binnenlandse Zaken:
Guusje ter Horst, PvdA, vrm. burgemeester Nijmegen

Minister voor Jeugd en Gezin:
Annelies van der Kolk, CU, Pedagoog en Statenlid

Minister voor Integratie en Wijkverbetering:
Nebahat Albayrak, PvdA, kamerlid

Onder van links naar rechts:
Minister van OCW:
Marjet Bussemaker, PvdA, kamerlid

Minister voor Emancipatie:
Melek Usta, PvdA, dir. Colourful People

Minister President:
Tineke Lodders, CDA, vz Visitatiecie Emancipatie

H.M.K. Beatrix

Minister van Financiën:
Saskia Stuiveling, President Algemene Rekenkamer

Minister van Buitenlandse Zaken:
Yvonne van Rooy, Voorzitter CvB Univ. Utrecht

Minister van Justitie:
Mirjam Sterk, CDA, kamerlid