Missie

Hoewel de positie van vrouwen sinds ‘Baas in eigen buik’ en ‘Dolle Mina’ onmiskenbaar is verbeterd, is de vrouwenemancipatie in Nederland verre van voltooid.
Women on Top wil:

We proberen deze doelen onder meer te bereiken door het politiek agenderen van vrouwenemancipatie en acties richting (overheids)organisaties in binnen- en buitenland.

Vrouwen én mannen kunnen zich aansluiten door vriend te worden van Women on Top.